Materiały do laboratoriów z przedmiotu Sieci komputerowe

!!! Aby pobrać plik z poziomu przeglądarki należy "kliknąć" prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako" !!!

Lab 1 - Ethernet

Instrukcja obsugi testera Fluke


Lab 2 - WiFi

Schematy pięter budynku B5


Lab 3 - NAT

Pliki z danymi wykorzystywane do transmisji


Lab 5 - Tunelowanie

Pliki z danymi wykorzystywane do transmisji


Lab 6 - Strumieniowanie

Materiały video wykorzystywane do strumieniowania


Lab 9 - Obliczenia rozproszone

Kody programów kompilowanych i uruchamianych na platformie OpenMPI